Thuê xe du lịch theo tuyến

TUYẾN ĐƯỜNG7 Chỗ16 Chỗ29 chỗ
SB Tuy Hòa – KS (1 chiều, 1g)350,000 VNĐ400,000 VNĐ650,000 VNĐ
SB Tuy Hòa – Sao Việt Resort, Long Thủy Beach400,000 VNĐ450,000 VNĐ700,000 VNĐ
Phú Yên Tour phía bắc (140km, 1 ngày)1,200,000 VNĐ1,250,000 VNĐ2,500,000 VNĐ
Phú Yên Tour phía nam(140km, 1 ngày)1,000,000 VNĐ1,200,000 VNĐ2,000,000 VNĐ
Tuy Hòa – Quy Nhơn1,400,000 VNĐ1,600,000 VNĐ2,000,000 VNĐ
Tuy Hòa – Nha Trang1,500,000 VNĐ1,800,000 VNĐ2,400,000 VNĐ
Tuy Hòa – Hồ Chí Minh4,000,000 VNĐ5,000,000 VNĐ8,000,000 VNĐ
Tuy Hòa – Buôn Mê Thuộc2,500,000 VNĐ3,000,000 VNĐ5,000,000 VNĐ
Tuy Hòa – PleiKu2,200,000 VNĐ2,800,000 VNĐ4,500,000 VNĐ
Tuy Hòa – Đà Lạt4,000,00 VNĐ4,500,00 VNĐ7,000,00 VNĐ